Drömmar blir verklighet på möjligheternas gymnasium
Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka har genomgått en stor förändring. Med en byggyta på 22000 kvadratmeter och till en kostnad av 265 miljoner har skolan om- och tillbyggts. Detta för att kunna tillhandahålla den enorma efterfrågan på gymnasieplatser som finns i kommunen.
I dagsläget har man drygt trettonhundra elever, men det kommer att växa till ungefär sjuttonhundra inom de närmaste åren. Bonny Wernersson är rektor på gymnasiet.
- Kungsbacka vill gärna profilera sig som handelsstad, säger han. Då ter det sig ganska naturligt att man kopplar in transportbranschen och fordonsutbildningen i det upplägget.
Just fordonsutbildningen har haft stor framgång i Kungsbacka. Dels på grund av att den är populär, men också för att skolan medvetet har jobbat på att modernisera den. Det har bland annat skett genom effektiv marknadsföring. För tio år sedan arbetade två lärare på fordonsutbildningen, idag är de tretton.
- Vi har klarat av att ge våra elever en väldigt bra utbildning, som har lett fram till jobb och stipendier för dem, säger Bonny. För några år sedan fick vi en förfrågan att delta i ett EU- projekt där man jobbar med att utveckla fordonsutbildningen i Europa. Förutom Sverige ingick även Spanien och Frankrike.
Syftet var att modernisera och likrikta utbildningarna, så att man arbetar på samma sätt i Europa. Tio elever från varje land gick en nioveckors utbildning i de tre länderna. All utbildning skedde på engelska.
- Eleverna växte enormt under den tiden, säger Bonny. Gränser suddas ut och flera av eleverna har blivit erbjudna arbete utomlands. Det har också lett till att både lärarna och skolan har utvecklats. Vi fick nyligen besked om att vi får föra vidare det här EU-projektet i ytterligare en tvåårsperiod. Förhoppningsvis har vi i framtiden så goda kontakter att vi kan driva projektet vidare med annan finansiering.

Tommy Persson är rektor för bland annat Handelsprogrammet, som också har expanderat de senaste fem åren. Från fyra lärare till tretton och från trettio elever till tvåhundra.
- Mycket beror på att vi har byggt upp ett samarbete med Kungsmässan och alla butiker där, förklarar Tommy. Vi samarbetar också med Kungsbacka innerstad, där vi har praktikplatser. Vi har också ett samarbete med kommunen, där våra elever bland annat hjälper till med utvärderingar. En del gör även sin praktik där.
Eleverna är ute på praktik femton veckor under sina tre år på skolan. Andra former av samarbete är när eleverna hjälper butiker att utveckla olika koncept eller med marknadsföring. Eleverna från Handelsprogrammet har ett eget skyltfönster på Kungsmässan där man skyltar regelbundet. Skolan satsar mycket på att eleverna ska bli anställningsbara och få möjlighet att visa sin företagsamma sida.
- Det gäller både den teoretiska och praktiska delen, säger Tommy. Tillsammans blir det ett vinnande koncept. Företagsamhet och entreprenörskap är något vi inriktar oss på. I något som kallas Ung företagsamhet får eleverna lära sig att starta företag. Det är även kopplat till en regional och nationell tävling, där en av våra elever i våras vann pris som bästa säljare.
Förutom Handelsprogrammet har även Samhällsprogrammet samarbete med näringslivet. Kommunen och ett antal fadderföretag arbetar med eleverna.
- Det känns jättekul att den här stora satsningen vi gjort har fått utdelning, avslutar Tommy.


Elof Lindälvs Gymnasium

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0300 835275


Email:
tommy.persson@kungsbacka.se

Hemsida:
www.lindalvsgymnasiet.kungsbacka.se

Adress:
Elof Lindälvs Gymnasium
Varla gård 1
43432 Kungsbacka

| 13 SENASTE FÖRETAGEN